Overblijven

Op school lunchen

Buiten spelen

Ervaringen van kinderen:

“Overblijven is erg gezellig! Je eet met elkaar en met de juf en daarna ga je lekker buitenspelen!”

” Je hoeft niet meer snel naar huis en dan snel eten en weer naar school”

” Er is veel leuk speelgoed op school om in de pauze mee te spelen!”

” Bijna iedereen blijft over, dat is heel gezellig!”

Ervaringen van ouders:

” Het is fijn dat de kinderen over kunnen blijven, zo hoeven we niet meer te haasrten tussen de middag.”

” De kinderen hebben het altijd erg naar hun zin tijdens de overblijf.”

” De kosten van de overblijf zijn laag, zeker in vergelijking met andere scholen.”

 

Overblijven

De kinderen kunnen op school overblijven. Het regelen van de overblijf is de verantwoording van de school. Daarvoor hebben we een overblijfcoordinator: Toke Oltshoorn. (tso@montessorischool-spijkenisse.nl).  Zij vraagt ieder schooljaar welke ouders er willen helpen bij het overblijven. Deze ouders houden van 12.00 tot 13.00 uur toezicht op uw kind. Zij ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding  die wordt betaald uit de overblijfbijdrage. Alle overblijfouders zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.                                                                                                                                                                                                        

U betaalt een vast bedrag per jaar: €74,– per dag dat uw kind overblijft. Bijvoorbeeld:  Blijft uw kind iedere maandag over? Dan kost dat voor het hele jaar  €74,–. Blijft uw kind twee dagen per week over, dan kost het 2x €74,–, dus 148,- per jaar. Dit komt neer op ongeveer € 1,85 per keer.
U kunt dit bedrag in twee termijnen overmaken. (eerste termijn voor de eerste schooldag van het schooljaar en de tweede voor 1 februari). In één keer mag natuurlijk ook! Het bankrekeningnummer is: NL83 INGB 0009441961 t.n.v. STOAG Spijkenisse TSO Montessori te Spijkenisse o.v.v. van de naam(-en) van uw kind(-eren) en de groep waarin het zit. U kunt ook pinnen op school.

U kunt ook een 10-strippenkaart kopen. Wanneer u incidenteel gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, is een strippenkaart praktischer. De kaart kost €25,- en is verkijgbaar bij Toke. U kunt het bedrag overmaken op bovengenoemd bankrekeningnummer of pinnen op school.

Van de overblijfbijdrage worden de overblijfouders betaald en worden veel binnen-en buitenspeelmaterialen aangeschaft. Daarnaast wordt er een deel gereserveerd voor het aanschaffen en vervangen van speeltoestellen en aanleg en onderhoud van het schoolplein.

Tijdens het overblijven gaan de kinderen ongeveer een half uur naar buiten en blijven een half uur binnen. Voor zowel binnen als buiten is veel materiaal aanwezig: van springtouwen en stelten buiten tot gezelschapsspelletjes, films en computergames binnen.

 

 

Alles over de overblijf staat in dit boekje:

TSO Brochure 2021-2022

regels en afspraken