Welkom op de Montessorischool Spijkenisse

Help mij het zelf te doen

Het begin van je toekomst start hier

Leren van en met elkaar

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL....

Voor het eerst naar school gaan is spannend, zowel voor u als ouders als voor uw kind. We spreken ruim van te voren een intakegesprek af tussen ouders en de leerkracht waar uw kind bij in de klas komt. Zo kunt u rustig alle bijzonderheden van uw kind bespreken. Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het een paar keer komen wennen. Uw kind leert zo de leerkracht en de klasgenootjes alvast een beetje kennen en de overgang van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool wordt zo makkelijker. Van de leidsters van de voorschoolse opvang krijgen we ook informatie over hoe uw kind zich daar heeft ontwikkeld. Zo hebben we de beginsituatie van uw kind goed in beeld.
Welkom op de site van de Montessorischool Spijkenisse!

Wij zijn een zelfstandige school met zo’n 260 leerlingen en 30 medewerkers.
Onze school ligt in de wijk Waterland en ongeveer de helft van onze leerlingen komt uit de wijk.
De andere leerlingen komen uit heel Spijkenisse en ook van daarbuiten. We zijn immers de enige Montessorischool in de omgeving.
Wij geven ons onderwijs vorm volgens de pedagogiek van Maria Montessori; een onderwijsvorm die al ruim 100 jaar wereldwijd bestaat.
We zijn een reguliere school, wat wil zeggen dat we een basisschool zijn die in principe voor ieder kind toegankelijk is.
Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een rondleiding. We vertellen u graag meer over ons onderwijs en laten u graag de school ‘in bedrijf’ zien. Voordat we we tot inschrijving overgaan, maken we altijd eerst persoonlijk kennis met u als ouder(s)/verzorger(s). In de plaatsingsprocedure vindt u alle informatie overhoe aanmelden op onze school werkt. We hopen u dan ook snel te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

José de Jong

Directeur-bestuurder

BEPERKTE RUIMTE IN GROEP 1 IN SCHOOLJAAR 23-24

Voor kinderen die tussen nu en juli 2024 vier jaar worden zijn bijna geen plekjes meer in onze onderbouwgroepen. Informeer naar de mogelijkheden bij de directie: info@montessorischool-spijkenisse.nl

Voor kinderen die na juli 2024 vier jaar worden en in de andere groepen is nog voldoende plaats.

Toestemming
Met het invullen van het aanmeldformulier verklaart u dat iedereen die het wettelijk gezag heeft over het kind dat u aanmeldt, instemt met de aanmelding. 

Wisselen van school

Wanneer u als ouders wil dat uw kind binnen Waterland van school wisselt, dan geldt hiervoor een vaste procedure: 

Wanneer u contact heeft gezocht met de school van uw keus, vraagt de directie of intern begeleider altijd naar de reden voor de wisseling van school. 

Vervolgens wordt aangegeven dat een wisseling nooit wenselijk en in het belang van het kind is en dat een schoolkeuze er in principe een voor acht jaar is. 

We verwachten dat u uw zorgen heeft besproken met de leerkracht, intern begeleider en/of directeur van de huidige school of dit alsnog gaat doen. 

Onze intern begeleider neemt vervolgens contact op met de andere school en we houden hiervoor een periode van maximaal 10 dagen aan.  

Wij koppelen deze informatie aan u terug. Ook hiervoor rekenen we met een periode van maximaal 10 werkdagen. 

Afhankelijk van de informatie van de andere school kan ook de schoolbegeleider van het samenwerkingsverband worden gevraagd om advies. Ook hiervoor staat een periode van maximaal 10 werkdagen.  

Hierna kan een rondleiding worden ingepland. 

Indien door één of beide scholen de overstap als kansrijk wordt, kan tot aanname worden overgegaan. Voordat uw kind start op de nieuwe school, vindt een warme overdracht plaats: een gesprek waarbij vertegenwoordigers van beide scholen, eventueel  betrokken hulpverleners  en de ouders aanwezig zijn.  Aangezien hier veel partijen bij zijn betrokken, kan het vinden van een moment dat voor iedereen schikt, lastig zijn. We stellen hier dan ook geen tijdlimiet voor. Echter, uw kind kan pas starten als de warme overdracht heeft plaatsgevonden. 

Overstappen is in principe alleen mogelijk na de kerst- mei- en zomervakantie. Omdat ieder kind en ieder situatie anders is, kan hierop door de scholen beredeneerd worden afgeweken. 

Pas nadat het gehele proces is doorlopen en er besloten is tot overplaatsing, kan er een wendag worden afgesproken.  

Wanneer beide scholen van mening zijn dat een overstap niet kansrijk en in het belang van uw kind is, wordt dit ook met andere scholen binnen de wijk en binnen de besturen gedeeld.