Welkom op de Montessorischool Spijkenisse

Help mij het zelf te doen

Het begin van je toekomst start hier

Leren van en met elkaar

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL....

Voor het eerst naar school is spannend, zowel voor ouders als voor de kind. We spreken ruim van te voren een intakegesprek af tussen ouders en de leerkracht waar het kind bij in de klas komt. Zo kunt u rustig alle bijzonderheden van uw kind bespreken. Voordat het kind 4 jaar wordt, mag het een paar keer komen wennen. Uw kind leert zo de leerkracht en de klasgenootjes alvast een beetje kennen en de overgang van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool wordt zo makkelijker. Van de leidsters van de voorschoolse opvang krijgen we ook informatie over hoe uw kind zich daar heeft ontwikkeld. Zo hebben we de beginsituatie van uw kind goed in beeld. 

Welkom op de site van de Montessorischool Spijkenisse!

Wij zijn een zelfstandige school met zo’n 260 leerlingen en 30 medewerkers.
Onze school ligt in de wijk Waterland en ongeveer de helft van onze leerlingen komt uit de wijk.
De andere leerlingen komen uit heel Spijkenisse en ook van daarbuiten. We zijn immers de enige Montessorischool in de omgeving.
Wij geven ons onderwijs vorm volgens de pedagogiek van Maria Montessori; een onderwijsvorm die al ruim 100 jaar wereldwijd bestaat.
We zijn een reguliere school, wat wil zeggen dat we een basisschool zijn die in principe voor ieder kind toegankelijk is.
Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een rondleiding. We vertellen u graag meer over ons onderwijs en laten u graag de school ‘in bedrijf’ zien. Voordat we we tot inschrijving overgaan, maken we altijd eerst persoonlijk kennis met u als ouder(s)/verzorger(s). In de plaatsingsprocedure vindt u alle informatie overhoe aanmelden op onze school werkt. We hopen u dan ook snel te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

José de Jong

Directeur-bestuurder

 

 

Toestemming

Met het invullen van het aanmeldformulier verklaart u dat iedereen die het wettelijk gezag heeft over het kind dat u aanmeldt, instemt met de aanmelding. 

LOGO MSS