Engels

De Engelse taal opent deuren

Dat je kind op de basisschool met Engels bezig is, is alleen maar goed. Een goede beheersing van de Engelse taal opent heel veel deuren in de toekomst. Niet alleen op vakantie en op de middelbare school is het handig om al Engels te kunnen spreken. De kans is groot dat je kind ook in de toekomst met de taal te maken krijgt; bijvoorbeeld op de werkvloer.

Oefen deze vreemde taal dus lekker samen aan de eettafel. Of, beter nog, op vakantie in een Engelstalig land!


Engels op de basisschool: waarom je kind nu al Engels leert

Engels is een verplicht onderdeel van het onderwijs op de basisschool. De leeftijd waarop je kind voor het eerst te maken krijgt met Engels op de basisschool kan verschillen. Dit mag de school namelijk zelf bepalen. Wij  kiezen ervoor om Engels al in de kleuterklas aan te bieden.

Misschien stel je jezelf wel vragen bij Engels als vak op de basisschool. Is het wel handig voor je kind om nu al Engels te leren? Gaat dit de Nederlandse taalontwikkeling  van je kind niet negatief beïnvloeden? Of misschien vraag je je juist af hoe je de ontwikkeling van de Engelse taal kan bevorderen.

Voordelen Engels leren op de basisschool

Engels leren op de basisschool heeft voordelen voor je kind. Zo blijkt uit onderzoek dat het vroeg aanleren van een tweede (of derde) taal de creativiteit van je kind bevordert. Het leren van een nieuwe taal dwingt je kind om na te denken over taal en zich te uiten met woorden die hij niet gewend is. Deze activiteiten zetten je kind aan op een creatieve manier na te denken.

Hoe jonger kinderen Engels leren, hoe vrijer ze vaak durven te spreken. Jonge kinderen zijn namelijk nog niet zo bezig met verlegenheid en angst om zich uit te drukken in een nieuwe taal. Wanneer je kind vroegtijdig de Engelse taal krijgt aangeboden op de basisschool, verlaagt het de drempel om het Engels ook daadwerkelijk te spreken.

Uit onderzoek blijkt dat het vroegtijdig leren van Engels geen negatieve invloed heeft op de Nederlandse taalontwikkeling van je kind. Wel is het zo dat kinderen die meertalig worden opgevoed, een kleinere woordenschat per taal hebben op jonge leeftijd. Dit trekt vanzelf bij op latere leeftijd, wanneer je kind zich verder ontwikkelt in de talen die hij spreekt.

 

Engels: de doelen

Op de basisschool is Engels een verplicht vak. De einddoelen van het basisonderwijs, wat betreft Engels, geven het volgende aan:

  • De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
  • De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
  • De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
  • De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

Waarom kinderen  Engels krijgen in de onderbouw

Doordat we Engels aanbiedt vanaf de onderbouw, leert je kind al spelenderwijs een nieuwe taal aan. Dit gebeurt op een heel laagdrempelige wijze. Denk hierbij aan het zingen van Engelse liedjes of het lezen van een Engels kinderboek. Doordat kinderen Engels leren op de basisschool, wordt ook de ontwikkeling van hun moedertaal gestimuleerd.

Hoe je thuis kan helpen om je kind Engels te leren

Wil je als ouder je kind helpen om ook thuis Engels te leren? Een heel simpele manier om met Engels aan de slag te gaan, is door met je kind de taal te spreken. Je hoeft echt niet meteen hele gesprekken in het Engels te voeren. Begin gewoon lekker op een laag niveau.

Loop eens een rondje door het park of de kinderboerderij. Welke dieren zien jullie allemaal en hoe heten deze dieren in het Engels? Breid dit soort gesprekken met je kind uit naar alledaagse gebeurtenissen. Wat zien jullie onderweg en binnenshuis allemaal voor voorwerpen en hoe vertaal je die naar het Engels? Begin met het oefenen van zelfstandig naamwoorden. Daardoor wordt het leren van volledige zinnen voor je kind straks makkelijker.

Handige oefeningen om Engels te leren

Samen met je kind Engels oefenen voor de basisschool kan op veel verschillende manieren. Basisschool Engels is voor veel ouders prima te doen. Je hoeft natuurlijk niet altijd actief met je kind bezig te zijn om zijn taalontwikkeling te stimuleren. Laat je kind bijvoorbeeld televisieprogramma’s die het al kent eens in het Engels kijken. Veel kinderprogramma’s zijn op YouTube in het Engels te vinden.

Het samen lezen van kinderboeken helpt je kind niet alleen in zijn spraakontwikkeling, maar ook in zijn leesontwikkeling. De Engelse taal is soms moeilijker te lezen dan de Nederlandse taal. Dezelfde klanken kennen soms sterk wisselende uitspraken. Door samen met je kind een Engels boek te lezen, sla je 2 vliegen in 1 klap!

De allerleukste manier om samen met je kind Engels te leren? Zet jullie favoriete muziek op! Veel liedjes zijn gezongen in de Engelse taal. Door samen met je kind naar de tekst te kijken en de nummers te zingen, oefen je de Engelse taalvaardigheid van je kind en de uitspraak. Bovendien zijn jullie lekker samen bezig.

 

De Engelse taal opent deuren

Dat je kind op de basisschool met Engels bezig is, is alleen maar goed. Een goede beheersing van de Engelse taal opent heel veel deuren in de toekomst. Niet alleen op vakantie en op de middelbare school is het handig om al Engels te kunnen spreken. De kans is groot dat je kind ook in de toekomst met de taal te maken krijgt; bijvoorbeeld op de werkvloer.

Oefen deze vreemde taal dus lekker samen aan de eettafel. Of, beter nog, op vakantie in een Engelstalig land!

Exploring English

Voor Engels werken we onder andere met Exploring English. Dit is een lijn om Engels te leren, te doen en te ervaren, gemaakt door AVE-ik, die ook de taal- en rekenkasten hebben ontwikkeld. De lijn is ontwikkeld vanuit de visie dat kinderen zelf willen en kunnen leren. Dat zij met de juiste begeleiding en voorbereide omgeving Engels ontdekken, leren begrijpen en leren zichzelf te uiten in het Engels. Kinderen onderzoeken hoe het gebruik van de Engelse taal hun mogelijkheden en hun wereld vergroot.

‘Free the child’s potential and you will transform him into the world.’

Maria Montessori

Muziek brengt kinderen in beweging

We werken voor Engels ook met de methode Groove me/Blink Engels. (Pop)muziek is daarin de basis voor de lessen. Muziek brengt leerlingen in beweging. Het helpt ze over de drempel. Zodat ze durven praten en schrijven in een nieuwe taal.

Bij elke song koppelen we aan leerdoelen. De kinderen oefenen zo op verschillende manieren met nieuwe woorden en zinnen en alle vaardigheden komen zo aan bod: luisteren, lezen, spreken, schrijven én zingen.

Popmuziek werkt motiverend: leerlingen zijn nieuwsgierig naar ‘hun’ idolen en willen het Engels kunnen begrijpen. Ook wekt muziek emotie op., waardoor kinderen de lessen makkelijker onthouden. Bovendien stappen ze door muziek ongemerkt over de drempel om zelf Engels te durven zingen en praten.

Holmwood's

Zelf oefenen met Engels kan met Holmwood’s.  Met Holmwood’s volg je een interessant verhaalverdien je punten en medailles en kom je meer te weten over de Engelse taal en cultuur. Voor je het weet spreek je vloeiend Engels!

 Alle leerlingen beschikken over een inlogcode voor English Essentials. Dit is een pakket met authentiek oefenmateriaal Engels op verschillende niveaus. Korte video’s en aansprekende teksten helpen leerlingen om hun lees- en luistervaardigheid te ontwikkelen.

Muiswerk Flexi

Met Muiswerk Flexi kunnen leerlingen thuis en op school op hun eigen niveau oefenen  met allerlei schoolvakken, ook met Engels.