Ondersteuning op maat
Intern bege-leiders

Op onze school werken twee intern begeleiders: Marion Fok voor de onderbouw en voor een deel van de bovenbouw en Mirjam van Gerdingen voor de middenbouw en ook een deel van de bovenbouw. Intern begeleiders helpen de leerkrachten met de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij stellen samen een plan van aanpak op, onderhouden de contacten met het samenwerkingsverband en organiseren de aanvullende hulp. De intern begeleiders analyseren de toetsen en geven op basis daarvan adviezen. Zij vormen zo een essentieel deel van ons kwaliteitszorgsysteem.

onderwijsassistenten

Op onze school werken meerdere onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten in de klas door met een individuele leerling of met een groepje te werken. Onze onderwijsassistenten helpen met de voorbereiding van lesssen en verzorgen de pauze-surveillance.

BOOM LVS Toetsen

boom_lvs_ouderbrochure_volgen-lr-02

In deze link leest u alles over de BOOM LVS (leerling volg systeem) toeetsen die we afnemen in groep 3 t/m 8.

Je titel komt hier

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Schoolmaatschappelijk Werk

Wanneer kunt u contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk?

 

Wanneer kunt u contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk? Wanneer u  zorgen heeft om het welzijn van uw kind.

Dit kunnen grote of kleine zorgen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Als uw kind moeite heeft in sociaal contact met leeftijdsgenootjes.
  • Wanneer u denkt dat uw kind last heeft van (faal)angst.
  • Als uw kind weinig zelfvertrouwen lijkt te hebben en hiervan last heeft.
  • Als uw kind agressief reageert of altijd bij conflicten betrokken is.
  • Wanneer uw kind erg verdrietig lijkt, erg teruggetrokken is en dit blijft aanhouden.
  • Wanneer uw kind zich niet kan concentreren in de klas, waardoor hij of zij het gevoel heeft achter te raken.
  • Wanneer uw kind in moeilijke situaties zit, waar hij of zij  last van lijkt te hebben, zoals relationele spanningen, echtscheiding of zelfs overlijden van een dierbare.
  • En nog vele andere redenen…


Vaak heeft u zelf al veel geprobeerd, maar komt u er niet uit. Dat is niet vreemd, want soms helpt juist een neutraal persoon die meedenkt om bepaalde patronen te doorbreken.

Wat zijn de mogelijkheden van het schoolmaatschappelijk werk:

– Inzichtgevende gesprekken die helpen het probleem te verduidelijken.
– Meedenken in oorzaak van probleem, maar ook in het werken aan oplossen van het probleem.
– Kortdurende hulpverlening in de vorm van gesprekken met ouders, de leerkracht en soms het kind.
– Verwijzing naar passende vervolghulpverlening. Denk aan een training sociale weerbaarheid, opvoedingsondersteuning of naar een instelling voor verder onderzoek.

Wie kunnen het Schoolmaatschappelijk Werk inschakelen?

Ouders kunnen op eigen initiatief contact met het schoolmaatschappelijk werk opnemen.
Leerkrachten kunnen ouders verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.
De intern begeleider en leerkrachten kunnen kinderen aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk.

Op dinsdagmiddag is er een medewerker van SMW aanwezig op de Montessorischool.
de contactgegevens van de SMWer zijn:  Ellen van Dijkhuizen e.vandijkhuizen@kwadraad.nl

Samenwerkings verband

Wie zijn we?

Wij zijn een samenwerkingsverband voor Primair en Voortgezet onderwijs in de regio Voorne Putten Rozenburg. De meer dan 60 scholen in deze regio, zowel regulier als speciaal (basis)onderwijs, werken samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Met elkaar vormen alle medewerkers op de scholen, de medewerkers op het kantoor en de schoolbesturen het samenwerkingsverband.

 Wat doen we? 

Wij helpen scholen om het beste uit het kind te halen. Zo voorzien we de scholen van geschikte middelen, het juiste advies, specifieke kennis en zorg in de vorm van ambulante begeleiding. Onze specialisten zijn deskundigen die de leerkracht, ouders en het kind ondersteunen om te zorgen dat het goed gaat op school. Wij stimuleren de samenwerking tussen de verschillende scholen, zodat leerkrachten gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Op basis van vertrouwen werken we samen met het bestuur en de scholen aan een optimale ontwikkeling van ieder kind. Waarbij het belang van het kind altijd voorop staat!

 Wie denken mee? 

Ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad (de OPR). Deze raad denkt mee over het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de scholen. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Zie verder de pagina ‘medezeggenschap’ waarin een link naar het ondersteuningsplan.

De gezamenlijke schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in de deelnemersraad. Samen met de bestuurder en de Raad van Toezicht wordt nagedacht over het te voeren beleid en de financiën van het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplan 2022-2026

website Onderwijscollectief

school ondersteunings plan 

Wat is extra ondersteuning

Voor leerlingen die dat nodig hebben, organiseert de school ondersteuning. Basisondersteuning wordt op iedere school geboden. Extra ondersteuning verschilt per school. De extra ondersteuning wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wat er onder de basisondersteuning valt en wat onder de extra ondersteuning.

Leerlingen met een handicap

Voor leerlingen die dat nodig hebben, organiseert de school ondersteuning. Basisondersteuning wordt op iedere school geboden. Extra ondersteuning verschilt per school. De extra ondersteuning wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wat er onder de basisondersteuning valt en wat onder de extra ondersteuning.

Rijksoverheid

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden.