Ouderraad

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website van ouders en onderwijs en op de site van Ouders van Waarde.

De ouderraad

De ouderraad van de Montessorischool Spijkenisse wordt door en uit de ouders gekozen en komt minimaal 1 maal per maand bijeen.
 
Tijdens deze vergaderingen is tevens een aan de ouderraad toegevoegde leerkracht aanwezig om voor een optimale afstemming tussen de ouderraad en het onderwijsteam te zorgen.
 
De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie en uitvoering van veel activiteiten binnen de school zoals: het Sinterklaasfeest, Kerst, Paasontbijt, de schoolreisjes, kinderboekenmarkt en het afscheid van groep 8. 

Een deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan de activiteiten die de ouderraad organiseert.

Indien nieuwe leden moeten worden gekozen, wordt een oproep in de nieuwsbrief geplaatst en worden er zo nodig verkiezingen georganiseerd.
 
Voor meer informatie over de ouderraad kunt u contact opnemen met Loraine Krukkert, leerkracht OBc en coordinator onderbouw.

 

OUDERRAAD zoekt nieuwe leden

 

Ouderraad

Meer over de ouderraad…

Wat doet de ouderraad?

De taken van een ouderraad zijn niet wettelijk vastgesteld. Daarmee is er een grote vrijheid om de taken, organisatie en werkwijze in te vullen op een manier die past bij de ouders en de school.  De invulling van de taken is afhankelijk van de afspraken die er met de school en de medezeggenschapsraad zijn gemaakt. Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten.

Wie zitten er in de ouderraad?

De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school zijn verbonden. Alle ouders met een kind op school kunnen zich beschikbaar stellen. Ook hebben alle ouders  het recht om de leden te kiezen. 

 

Vergadering

De ouderraad vergadert zo’n 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Maar soms worden er vertrouwelijke zaken besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over personen of over gevoelige informatie uit de medezeggenschapsraad. Die (onderdelen van) vergaderingen vinden uiteraard achter gesloten deuren plaats.