Creativiteit ontwikkelen

Tekenen & Handvaardigheid

We vinden het belangrijk dat kinderen hun fantasie kunnen uiten in hun creatieve werk. Fantasie en creativiteit zijn aan elkaar verbonden, versterken elkaar, vergroten de woordenschat en laten kinderen oplossingesgericht, out-of-the-box, denken. Eigenschappen die we als Montessorischool belangrijk vinden. Eigenschappen ook die kinderen later in de maatschappij goed kunnen gebruiken.

Muziek & Dans

Muziek is meer dan zingen. We leren kinderen over ritme, melodie, notenschrift, samenzang, canon-zingen, maar ook over instrumenten, over moderne en klassieke muziek. Samen muziek maken versterkt de positieve sfeer in de klas. Samen muziek maken helpt kinderen die het lastig vinden om zelf te zingen of muziek te maken.  Muziek en dans is een vorm van expressie: kinderen kunnen hierin hun emoties uiten.

Technieken & Materialen

Kinderen maken kennen en leren werken met verschillen mateiralen: potloden, stiften, verf, houtskool , krijt, maar ook papier, karton, klei, gips, stof, wol en hout bijvoorbeeld.  Ze leren hoe ze deze materialen kunnen gebruiken en welke effecten je ermee kan weergeven. Ze leren ook gereedschappen combineren met materialen; denk aan scharen, tangen, kwasten en naald en draad. Bovendien leren ze technieken om de materialen en de gereedschappen te gebruiken, bijvoorbeeld vouwen, knippen, scheuren, naaisteken, aquarelleren, boetseren en nog veel meer.

Creativiteit is overal!

Creativiteit is onder andere het creëren van dingen. Dat kan het maken van een tekening zijn, het spelen van een lied op de gitaar, het verzinnen van een dansje of het schrijven van een verhaal. Creativiteit is overal om ons heen. Alles is immers een keer bedacht. Als de hele klas een lied aan het spelen is met boomwhackers, dan zijn ze op dat moment met elkaar muziek aan het creëren. Maar het is ook het kunnen oplossen van complexe problemen. Door creatief te denken kun je in problemen juist kansen zien. Het bekende out of the box denken.

Creativiteit en het kinderbrein

Het brein bestaat uit twee helften. De linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft. Kinderen worden geboren met een dominante rechterhersenhelft. In de rechterhersenhelft bevindt zich onder meer het creatief denken, verbeelding, muzikaliteit, fantasie, out of the box denken, ontdekken en experimenteren.
In de linkerhersenhelft bevindt zich onder meer de logica, woorden en taal, strategieën en analyse. In het Montessorionderwijs verbinden we beide helften. We leren kinderen creatief omgaan met schoolvakken als taal en rekenen.  Zo onthouden kinderen beter en ontwikkelen ze ook andere vaardigheden.

Ontdekken en experimenteren

Een pasgeboren baby begint van nature de wereld om zich heen te ontdekken. Alles moet worden vastgepakt, bekeken en het liefst ook nog even worden geproefd. Als kinderen ouder worden en naar school gaan hebben ze die behoefte tot experimenten en ontdekken nog steeds.
Wat gebeurt er als ik blauw en rood meng? Wat ontstaat er als ik met verschillende materialen de verf op het papier smeer? Welke geluiden kan ik maken met een xylofoon?

In het montessorionderwijs  stimuleren we deze natuurlijke behoeftes van de kinderen. Van proberen kan je leren!
Want het is zo belangrijk dat kinderen fouten durven te maken. Door fouten te maken leer je immers hoe iets niet moet. Als je niet durft te falen wordt het heel lastig om nieuwe dingen te creëren.

Door kinderen creatief bezig te laten zijn stimuleren we ook de verbeelding van kinderen. Ook dit is een aspect van creativiteit dat kinderen van nature bij zich dragen. Kinderen zijn over het algemeen goed in het verzinnen van verhalen. En ze kunnen helemaal opgaan in het verhaal dat de leerkracht voorleest of in een voorstelling waar slechts enkele middelen worden gebruikt.