Wie werken er op de Montessorischool?

DE MEDEWERKERS

De groepsleerkracht:
De groepsleerkracht verzorgt het dagelijkse onderwijs aan de kinderen. Hij/zij bereidt met name de leeromgeving goed voor, maar geeft ook lesjes en begeleidt de kinderen bij het zelfstandig werken. De groepsleerkracht observeert de kinderen en houdt vorderingen bij. Met de ouders of verzorgers van de leerlingen wordt regelmatig contact onderhouden.

Vakleerkracht:
Op onze school is een vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding werkzaam. Deze leerkracht verzorgt tweemaal per week de gymnastieklessen in de midden- en bovenbouwgroepen. De vakleerkracht is gespecialiseerd in dit vak en daartoe ook opgeleid.

Intern begeleiders:
Zij coördineren de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zij geven waar nodig de leerkrachten ondersteuning bij de uitvoering van speciaal ontwikkelde handelingsplannen voor specifieke leerlingen. Regelmatig organiseren zij groeps- en leerlingbesprekingen met de individuele leerkracht of in de bouw. Tevens onderhouden zij contacten met diverse instanties, zoals een onderwijsbegeleidingsdienst, schoolarts, logopedisten, schoolmaatschappelijk werk, SWV Kindkracht, etc. De interne begeleiders coördineren ook het kindvolgsysteem. Om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren zijn zij vrijgesteld van het lesgeven aan een groep.

Bouwcoordinator:
Elke bouw heeft een bouwcoördinator. Deze verzorgt de communicatie binnen de bouw, zodat alle leerkrachten binnen die bouw op een lijn zitten. Andere taken zijn: voorbereiden van bouwspecifieke aangelegenheden, begeleiden van onervaren leerkrachten (samen met de directie) en beleidsvoorbereidende werkzaamheden verrichten.

Administratief medewerker:
Op onze school is een administratief medewerkster in dienst, die ook de Tussenschoolse Opvang organiseert. De medewerker (Toke Olsthoorn) is iedere dag (behalve woensdag) aanwezig alsmede tussen de middag.

Directie:
De school heeft een directeur-bestuurder die eindverantwoordelijk is voor alles betreffende de school, zoals personeel, financiën en onderwijs.

MT:
Het managementteam van de school bestaat uit de IBers, de coördinatoren en de directeur-bestuurder.

Onderwijsassistenten:
De school kent verschillende onderwijsassistenten die ondersteunden werk verrichten in de klassen en ook verschillende werkzaamheden ter verlichting van de overige personeelsleden uitvoeren.

Maatschappelijk werker:
Iedere week is de schoolmaatschappelijk werker gedurende een dagdeel op onze school aanwezig. Via de school kunt u een afspraak met haar maken.

Stagiaires:
Ieder jaar komen stagiaires van de Pabo op onze school. In de klas werken ze samen met de leerkracht en bereiden zich op die manier voor op hun toekomstige beroep.

Onze medewerkers:

Waarom wilde  jij leerkracht worden?

Omdat je met kinderen wilde werken?     

Omdat het zo leuk is om zelf je lessen te maken?     

Omdat het mooi is om te zien dat een kind zich ontwikkelt door wat jij hem leert?

Niet omdat je goed bent in administratie of vergaderen.   

En ook niet om alleen maar te doen wat in de methode staat.

Op de Montessorischool Spijkenisse werk je écht met kinderen. Je hebt ruimte voor je eigen inbreng in je lessen. We werken niet met methodes. We kijken naar de ontwikkeling van ieder individueel kind.

Als zelfstandige school bieden we je veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je hebt een grote inbreng in de ontwikkeling van de school. Bovendien krijg je er zo’n 30 gezellige, enthousiaste en professionele collega’s bij!

We zoeken:

– een collega voor enkele dagen in de middenbouw

– een vakleerkracht handvaardigheid

Montessorischool Spijkenisse is een zelfstandige school waar modern montessorionderwijs wordt gegeven aan 240 leerlingen verdeeld over 11 heterogene groepen. Er werken zo’n 25 enthousiaste en betrokken collega’s. De ouderbetrokkenheid is groot en de resultaten van de school zijn goed.  Ben je geinteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op of stuur je brief en CV naar:

José de Jong, directeur- bestuurder     

info@montessorischool-spijkenisse.nl 

0181635634 (di t/m vr) of 0622998966

 

 

       Bovenbouw A


Ellen Leemans


Elpida van Noorloos

       Bovenbouw B


Tamara Plestina


Anouk Crul

       Bovenbouw C


Mariska Switser

Bovenbouw D


Sanne Groenendijk

Directeur-bestuurder


José de Jong

Intern begeleiders


Marion Fok


Mirjam van Gerdingen

Onderwijsassistentes


Tamara Plestina


Diana Wierenga


Irma Meijerink 


Marina Willems


Emel Saribal

Adminsitratie TSO


Toke Olsthoorn

Schoolmaatschappelijkwerk


Ellen van Dijkhuizen

Gymnastiek 


Bernadette Erkelens

Handvaardigheid


Mirian Zimmerman

Muziek


Madeleine Sie