Wie werken er op de Montessorischool?

DE MEDEWERKERS

De groepsleerkracht:
De groepsleerkracht verzorgt het dagelijkse onderwijs aan de kinderen. Hij/zij bereidt met name de leeromgeving goed voor, maar geeft ook lesjes en begeleidt de kinderen bij het zelfstandig werken. De groepsleerkracht observeert de kinderen en houdt vorderingen bij. Met de ouders of verzorgers van de leerlingen wordt regelmatig contact onderhouden.

Vakleerkracht:
Op onze school is een vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding werkzaam. Deze leerkracht verzorgt tweemaal per week de gymnastieklessen in de midden- en bovenbouwgroepen. De vakleerkracht is gespecialiseerd in dit vak en daartoe ook opgeleid.

Intern begeleiders:
Zij coördineren de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zij geven waar nodig de leerkrachten ondersteuning bij de uitvoering van speciaal ontwikkelde handelingsplannen voor specifieke leerlingen. Regelmatig organiseren zij groeps- en leerlingbesprekingen met de individuele leerkracht of in de bouw. Tevens onderhouden zij contacten met diverse instanties, zoals een onderwijsbegeleidingsdienst, schoolarts, logopedisten, schoolmaatschappelijk werk, SWV Kindkracht, etc. De interne begeleiders coördineren ook het kindvolgsysteem. Om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren zijn zij vrijgesteld van het lesgeven aan een groep.

Bouwcoordinator:
Elke bouw heeft een bouwcoördinator. Deze verzorgt de communicatie binnen de bouw, zodat alle leerkrachten binnen die bouw op een lijn zitten. Andere taken zijn: voorbereiden van bouwspecifieke aangelegenheden, begeleiden van onervaren leerkrachten (samen met de directie) en beleidsvoorbereidende werkzaamheden verrichten.

Administratief medewerker:
Op onze school is een administratief medewerkster in dienst, die ook de Tussenschoolse Opvang organiseert. De medewerker (Toke Olsthoorn) is iedere dag (behalve woensdag) aanwezig alsmede tussen de middag.

Directie:
De school heeft een directeur-bestuurder die eindverantwoordelijk is voor alles betreffende de school, zoals personeel, financiën en onderwijs.

MT:
Het managementteam van de school bestaat uit de IBers, de coördinatoren en de directeur-bestuurder.

Onderwijsassistenten:
De school kent verschillende onderwijsassistenten die ondersteunden werk verrichten in de klassen en ook verschillende werkzaamheden ter verlichting van de overige personeelsleden uitvoeren.

Maatschappelijk werker:
Iedere week is de schoolmaatschappelijk werker gedurende een dagdeel op onze school aanwezig. Via de school kunt u een afspraak met haar maken.

Stagiaires:
Ieder jaar komen stagiaires van de Pabo op onze school. In de klas werken ze samen met de leerkracht en bereiden zich op die manier voor op hun toekomstige beroep.

Onze medewerkers:

Op dit moment hebben wij geen vacatures. Ben je geinteresseerd in onze school en wil je eens komen kijken of Montessori onderwijs iets voor jou is? Dat mag natuurlijk altijd! Bel of mail ons om een afspraak te maken:      

0181 635634 

info@montessorischool-spijkenisse.nl

Meer informatie vind je ook op onze website: https://www.montessorischool-spijkenisse.nl/   

Zit je op de PABO en zoek je een plek om jou  (LIO) stage te lopen? Neem dan ook contact met ons op.     

                                                                                   

 

 

Middenbouw A


Brigitte Snel


Irene Gottmers

Middenbouw B


Saskia Leeuwangh

Middenbouw C


Monique Herbonnet


Amanda Lubbers

Middenbouw D


Tessa Oost

Bovenbouw A


Tamara Plestina

Bovenbouw B


Elpida van Noorloos


Anouk Crul

Bovenbouw C


Mariska Switser

 

Directeur-bestuurder

José de Jong

Intern begeleider


Mirjam van Gerdingen

Onderwijsassistentes


Diana Wierenga


Irma Meijerink 


Marina Willems


Emel Saribal

Administratie TSO


Toke Olsthoorn

Schoolmaatschappelijkwerk


Ellen van Dijkhuizen

Gymnastiek 

Amanda Lubbe

Caroline Korzaan – Jonge Kind

Tessa Oost – Meer- en Hoogbegaafdheid

Mariska Switser – Gedrag

Brigitte Snel – Lezen

Saskia Leeuwangh – Rekenen

Anouk Crul – Taal en Spelling