Een gezonde geest in een gezond lichaam

Spelenderwijs sporten

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt ook wel lichamelijke opvoeding of gymnastiek genoemd. Het is een vak dat standaard op het programma staat, 2 keer in de week. In de onderbouw wordt bewegingsonderwijs gegeven door de eigen leerkracht en vanaf groep drie door een vakleerkracht.  Bewegingsonderwijs is goed voor de conditie en gezondheid van de kinderen. Bij de lessen bewegingsonderwijs speelt samenwerking een grote rol. Sportief en eerlijk spelen wordt gestimuleerd.
Je kunt de vaardigheden bij bewegingsonderwijs indelen in drie groepen:
  • Motorische leerdoelen
  • Sociale en emotionele leerdoelen
  • Cognitieve leerdoelen
De kerndoelen van bewegingsonderwijs zijn geschreven voor de volgende domeinen:
  • Spel
  • Turnen
  • Atletiek
  • Bewegen op muziek
  • Vechtspelen
  • Aanleren of correctie van gezonde lichaamshoud

Op de Montessorischool Spijkenisse krijgen leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer in de week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

In de onderbouw krijgen ze minimaal 1 x per week bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht.